Nhật ký của mẹ

Trường Tiểu học Ban Mai - Khởi đầu vững chắc cho con em chúng ta

Ban Mai xác định là trường học tiêu chuẩn Quốc tế. Học sinh Ban Mai là những thế hệ công dân toàn cầu với 4 chìa khóa thành công bền vững của học sinh thế kỷ 21: Nhân cách, Tri thức, Kỹ năng và Sức khỏe.

Đội ngũ giáo viên của trường Ban Mai

Đội ngũ giáo viên của trường Ban Mai

I. Hướng dẫn tuyển sinh

 

II. Chương trình giáo dục

 

III. Cách đóng học phí

Các phụ huynh học sinh nộp học phí cho các con theo hướng dẫn và chuyển khoản vào một trong các tài khoản ngân hàng sau:

Tên Tài khoản:

Trường tiểu học Ban Mai

Nội dung:

Nộp tiền tháng… cho HS tên…  Lớp…. Chương trình học…

(Tên chương trình học chỉ áp dụng cho các chương trình hè và các chương trình được thông báo. Các phụ huynh đọc tiền học tháng cho con vẫn làm theo hướng dẫn của nhà trường từ đầu năm học)

Số TK - VCB

0711002778899 Tại PGD số 2 - Vietcom Bank Thanh Xuân

Số TK - NH Hàng Hải

03201010019948 tại NH TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Thanh Xuân

IV. Liên hệ với trường bằng cách:

 

Video về trường tiểu học Ban Mai: