Nhật ký của mẹ

Chúng ta thay đổi như thế nào sau 1 năm "lên chức" bố mẹ?

Có con thật tuyệt! Song bạn có bao giờ đặt ra câu hỏi: chúng ta đã thay đổi như thế nào từ khi có thêm một thành viên trong gia đình sau 1 năm?

Cuộc sống của gia đình bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Nhưng sẽ thay đổi như thế nào? 1 năm sau khi chính thức được gọi “bố”, gọi “mẹ” bạn xem lại những hình ảnh bên dưới, có thấy bóng dáng của mình hay không?                                         

01

                                    02

                                   03

                                05