Nhật ký của mẹ

Bộ tranh vui mà rớt nước mắt về tình yêu của bố dành cho con gái

Có câu danh ngôn: Bố là người tình kiếp trước của con gái. Quả đúng như vậy, bố với con gái luôn có một thứ tình cảm đặc biệt không thể so sánh. Hãy xem bộ tranh dưới đây

             Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái Bộ tranh hài hước về bố trong mắt con gái  PV (Eva)/Khampha.vn